vasárnap, október 03, 2010

Beszámoló az afganisztáni jelenlétről a Parlamentben

Hétfőn foglalkozik a Parlament az afganisztáni misszióval. Bevallom őszintén nem látom teljesen ezt a rendszert. A kormány hozott egy kormányhatározatot még valamikor augusztusban, hogy a PRT mandátumát (amely októberben 1-jén le), meghosszabítják hat hónappal, 2011 áprilisáig. Az OMLT mandátumát is csak hónappal, meg a többi kint levő egység mandátumát 12 hónappal hosszabították meg ahogy szokás.

Azaz, a PRT hat hónapos hosszabbítása szokatlan volt (korábban mindig 12 hónapra, avgy 24 hónapra hosszabbítottak), de az volt rá a magyarázat, hogy a kormány felül akarja vizsgálni a PRT jövőjét. Ez logikus. Az OMLT csak hat hónapos meghosszabbítása meglep, ezt észre sem vettem idáig.

A NATO missziókat érintő kormánydöntéseknek van egy olyan jellegzetessége, hogy nem kell hozzá a parlament jóváhagyása. A NATO csatlakozáskor született egy olyan egyezség, hogy a mindenkori kormánynak a NATO missziókba történő magyar felajálásokhoz nem kell a parlament jóváhagyását kérnie. Ezzel egyrészt gyorsabban tudnak dönteni, másrészt az ellenzék is lerázhatja magáról a politikai felelősséget, ha a külföldi misszióban valami baj történik.

Amit nem értek most - bevallom ez egy kicsit kínos egy politológus végzettségű ember részéről - hogy akkor milyen apropóból tárgyal majd hétőfn erről a parlament külügyi és honvédelmi bizottsága. Annak, hogy foglalkoznak vele, természetesen örülök, mert ezzel nem lehet eleget foglalkozni, a parlament ellenőrző funkciója az elmúlt évek tapasztalati alapján csak névleges, kevés képviselő van a bizottságokban, akiket komolyan érdekel ez a misszió, az ott levő problémák és kihívások.

Amit nem értek, hogy a meghosszabbításról szóló kormányhatározatról (PRT, OMLT, stb.) most valami jogszabály, előírás alapján tárgyalnak, vagy egyszerűen csak napirendre tűzték, mert attól, hogy nem szólhatnak bele még tájékozódni akarnak a kérdésben?

Mindez onnan jutott eszembe, hogy Király Andrásnak, akit múltkor talán megbántottunk egy korábbi cikke miatt, most írt Kitartunk Afganistztánban címmel egyet a Indexen. A cikk összefoglalja és számbaveszi a afganisztáni jelenlétünk jelenlegi jállapotát (nem hagyhattam ki), meg egy kicsit még a MH általában vett missziós tevékenységét is felsorolja.

Na milyen egyszerű az élet. Némi kattintgatás után választ találtam a kérdésemre, hogy miért kell a parlament elé menni? Az alábbi sorokat itt találtam:
A beszámolónak az Országgyűléshez, illetve a köztársasági elnöknek történő megküldésével a Kormány az Alkotmány 40/C. § (2) bekezdésében foglalt kötelezettségének tesz eleget.

Másutt meg ezt találtam:
Az Alkotmány 40/C. § (2) bekezdése kötelezi a Kormányt, hogy a Magyar Honvédség békefenntartásban való részvételének vagy a külföldi hadműveleti területen végzett
humanitárius tevékenységének engedélyezése tárgyában hozott döntéséről haladéktalanul
számoljon be az Országgyűlésnek, a köztársasági elnök egyidejű tájékoztatása mellett.


Tehát ha jól értem, azért foglalkoznak a bizottságok ezzel, mert tájékoztatást kapnak kötelezően. Ezt a tájékoztatást, beszámolót pedig vagy elfogadják vagy nem. Rendszerint igen.

Megtaláltam azt az irományt, amely a jelenlegi lényeget tartalmazza, és amiről gondolom szó lesz hétfőn a Parlamentben. Ezt a beszámolót fogják tárgyalni a parlament bizottságai. Az van benne, hogy az OMLT-t hat hónappal 2011. február 28-ig, a PRT-t hat hónappal, 2011 április 1-ig, a KMCS-t 12 hónappal, 2011 október 1-ig hosszabítják meg. Továbbá a kormányhatározat kiegészül egy ponttal, egy légikiképző csoport kiküldéséről, egy évre, 4 havi váltásokan, fél milliárd forintért.

Ezt olvasva bennem mindjárt felmerült egy kérdés, hogy akkor a többi jelenlétünkkel mi van, azt milyen határozza? Mindjárt meg is véltem rá találni a választ, de majd legközelebb.

1 megjegyzés:

Névtelen írta...

Péter,

A hírek ma reggel ezzel voltak tele, így megnéztem a parlament honlapján. A kormányhatározatokon kívül még a jobbik indítványát vitatják meg.

A Honvédelmi és rendészeti bizottság

a Parlament földszint 93. számú tanácstermében2010. október 4-én (hétfő) 10.30 órakor

ülést tart.
Napirendi javaslat:
1.

A Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény és más törvények szolgálati viszonnyal összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat (T/1127. szám)
(Általános vita)

Meghívottak:
Honvédelmi Minisztérium képviselői

2.

a) Egyes afganisztáni katonai szerepvállalásról szóló kormányhatározatok módosításáról szóló 1171/2010. (VIII. 18.) Korm. határozatban foglalt döntésről szóló beszámoló (J/1057. szám)
(Általános vita)
(Első helyen kijelölt bizottságként)

b) Egyes afganisztáni katonai szerepvállalásról szóló kormányhatározatok módosításáról szóló 1171/2010. (VIII. 18.) Korm. határozatban foglalt döntésről szóló J/1057. számú beszámoló elfogadásáról szóló határozati javaslat (H/.... szám)
(Döntés bizottsági önálló indítvány benyújtásáról)


Meghívottak:
Honvédelmi Minisztérium képviselői

3.

a) Az afganisztáni Nemzetközi Biztonsági Közreműködő Erők (ISAF) műveleteiben történő további magyar katonai szerepvállalásról szóló 2186/2008. (XII. 29.) Korm. határozat módosításáról szóló beszámoló (J/254. szám)
(Általános vita)

b) Az afganisztáni Nemzetközi Biztonsági Közreműködő Erők (ISAF) műveleteiben történő további magyar katonai szerepvállalásról szóló 2186/2008. (XII. 29.) Korm. határozat módosításáról szóló J/254. számú beszámoló elfogadásáról szóló határozati javaslat (H/.... szám)
(Döntés bizottsági önálló indítvány benyújtásáról)


Meghívottak:
Honvédelmi Minisztérium képviselői

4.

Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről:
A Magyar Honvédség afganisztáni szerepvállalásának befejezéséről, a magyar katonák Afganisztánból történő hazahívásáról szóló határozati javaslat (H/1075. szám)
(Vona Gábor és Gyöngyösi Márton (Jobbik) képviselők önálló indítványa)

Meghívottak:
Vona Gábor országgyűlési képviselő
Gyöngyösi Márton országgyűlési képviselő
Honvédelmi Minisztérium képviselői