hétfő, január 28, 2008

Kül-Világ 2007/3-4

Valami félreértés folytán egy készülő projekt linkje került ki a főoldalra, csak most vettem észre. A dolog lényege, hogy ha bárki értesül egy jó konferenciáról, azt majd felnyomjuk oda. Ha valaki tud ilyet mindíg küldje a p.wagner@hiia.hu-ra. De mindíg eszébe kell magától jusson ez a dolog!

Addig is bemásolom 2007/3-4 es szám hirdetését, mert itt még biztosan nem értesültek elegen erről a kiváló folyóiratról (öhm, enyhe önreklám, én vagyok a főszerkesztő :) és a letölthető tanulmányokról.

Tisztelt Olvasónk!

Örömmel értesítjük, hogy megjelent a Kül-Világ, a nemzetközi kapcsolatok folyóiratának negyedik évfolyamának összevont harmadik és negyedik száma, melyet a www.kul-vilag.hu oldalon tekinthet meg. Sajnos technikai okokból megjelenésünk átcsúszott a következő évre, így viszont azt összeköthetjük azzal, hogy minden kedves olvasónknak sikerekben gazdag, boldog új évet kívánjunk!

Az egész szám egyben letölthető erről a linkről.

Jó olvasást kívánva,

A szerkesztők
mail@kul-vilag.hu

Amennyiben bármilyen észrevétele, ötlete van, kérjük ossza meg velünk a mail@kul-vilag.hu címen.

Amennyiben le kíván iratkozni a hírlevélről, kérjük küldjön egy tetszőleges tartalmú (akár üres) elektronikus levelet a lemondas@kul-vilag.hu címre.

Aktuális számunk tartalomjegyzéke:

Az egész szám egyben letölthető erről a linkről.

Jordán Gyula:
A kínai reformfolyamatot kísérő ideológiai áramlatok és viták 1979-től napjainkig (I. rész)

    A két részből álló tanulmány azokkal az ideológiai áramlatokkal foglalkozik, amelyek a reformidőszakban a legjelentősebb hatást gyakorolták. Az első részben először két olyan ideológia bemutatására kerül sor, amely a hatalom magatartását, felfogását lényegében az egész reformidőszakban meghatározza, illetve befolyásolja, a második rész legnagyobb terjedelemben a nacionalizmussal foglalkozik.

Szalai András:
Kiotón innen és túl - Az amerikai csatlakozás esélyei

    A tanulmány az Amerikai Egyesült Államok magatartását vizsgálja a nemzetközi és nemzeti szintű politikai folyamatokon keresztül, melyek a Kiotói Jegyzőkönyv 1997-es létrehozásához, majd annak 2001-es amerikai bukásához vezettek. Választ ad arra a kérdésre, hogy egy látszólag nem ratifikálható szerződést miért írt alá a Clinton-adminisztráció, egyúttal az okok feltárásával utat mutat az amerikai csatlakozás esélyeinek vizsgálatához.

Kasnyik Márton:
Államépítés antropológiai perspektívából

    Az esszé alapfeltevése szerint az államépítés gyakorlati projektjeinek jelenlegi sikertelensége nagy részben az azt alátámasztó elméleti diskurzus gyengeségei miatt tapasztalható. A politikai- és szociálantropológai kutatások nézőpontjainak és belátásainak felhasználásával olyan kritika hozható létre, amely mind deskriptív, mind normatív értelemben korrigálja az államépítés uralkodó elméletét. A tanulmányban néhány olyan szempont kerül kifejtésre, amelyek ezen antropológiai államépítés-kritika kiindulópontjául szolgálhatnak.

Friedmann Viktor:
A konfliktuskezelés új terepei - Az államon belüli konfliktusok regionális, inter- és transznacionális dimenziói

    A tanulmány érvelése szerint az államokon belüli konfliktusok mélyen beágyazódnak a kialakulásukat és lefolyásukat meghatározó regionális, inter- és transznacionális hálózatokba és folyamatokba. Lényeges tehát a fenti szinteknek megfelelő (regionális, globális) szabályozási keretek kidolgozása. A konfliktusok kialakulásáért felelős rendszerszintű problémák a konfliktus-prevenció strukturális megközelítésének szükségességére mutatnak rá.

Demkó Attila:
Az Ír Köztársasági Hadsereg stratégiája és az arra adott brit válasz napjaink gerillaháborúinak tükrében

    Az afganisztáni tálib rezsim 2001-es felszámolása és Irak 2003-as megszállása két igen összetett és makacs gerillaháborúhoz vezetett, amelyek a világ legjobban képzett hadseregei sem tudtak felszámolni az elmúlt évek alatt. A megoldás keresése jelentős figyelmet irányított a történelmi párhuzamokra, és ezek közül az egyik legfrissebb és az analógiák terén leginkább használható az észak-írországi konfliktus.

Csizmadia Sándor:
Nekrológ: Bob Denard - A "köztársaság kalózkapitányának" halálára

Wintermantel Péter: Kétpárti váltórendszer és hagyományos globális hatalom: Forgatókönyvek a japán politika normalizációjához
Inogucsi Takasi: Japán politika

Nincsenek megjegyzések: